بصورت تفکیک شدۀ هر استان و مجموعه بندی شدۀ هر شهر استان در پوشه ای جداگانه

1

با حجمی نزدیک به 500 مگابایت و بیش از 3200 شهر با شماره های فعال

تفکیک شده خطوط اعتباری و دائمی

بدون یک شماره تکراری

از بزرگترین شهرهای ایران تا کوچکترین شهرها

برای نمونه در فایل اعتباری همراه اولِ شهر تهران از استان تهران (فقط خود شهر تهران) بیش از 3 میلیون شماره وجود داره

و در آخر:

کمترین قیمت ممکن در تمام سایت ها

 

پس از خرید لینک دانلود فایل در دسترس شما قرار خواهد گرفت.